تبلیغات
حـــلقــه تـربیــــتـی شـهـید کـاظـم دشـــت پا - این طور مهندسی دیدی؟؟؟ خدا قوت واقعا
 
حـــلقــه تـربیــــتـی شـهـید کـاظـم دشـــت پا
 

گونه جدیدی از مهندس از مهندسی زیبای یک حشره بسیار ریز لذت ببرید و ببینید که خدایی چه کرد

  برش در امتداد خط مستقیم


 

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

 
 
 

حالا اندازه گیری فاصله ها 

 

 تا کردن برگ - هنر واقعی 

 

و نیز از قسمت زیر

 
 
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن 

 
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...! 

 
 
مهندسی واقعی ...
 
 
 
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد
 
 
تعبیه درب وردی منزل
 
 
 
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
 
 
 
 
آیا این مهندسی نیست؟
 
 
 
    


خدا قوت مهندس
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 دی 1391 توسط محمد جواد نظری
Copyrights ® Shahid-Dashtpa - All Right Rserved.